Προστασία αναπνοής - Αναπνευστικές συσκευές

Αναπνευστικές συσκευές

Πλυντήριο Αναπνευστικών Συσκευών

Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής

Φιάλες αναπνεύσιμου αέρα

Συστήματα επικοινωνίας

Εξαρτήματα

Συστήματα εξωτερικής παροχής αέρα

Αναπνευστικές συσκευές

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // INCURVE

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // INCURVE-E (with digital display)

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS 

INCURVE-E (with digital display)

Περισσότερα

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // INCURVE-R (with reserve air warning)

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS

INCURVE-R  (with reserve air warning)

Περισσότερα

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // SPIROGUIDE II

SPIROGUIDE II combines the latest electronic developments, a new harness concept and the proven performance of the Interspiro pressure regulator and breathing valve.

Περισσότερα

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // QS II

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // QS II-R SCBA

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // SPIROMATIC 90 U

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

INSPIRE-H Mask (with ambient air hatch)

INSPIRE-H Mask (with ambient air hatch).The moment the apparatus is to be activated, you simply press the hatch.

Περισσότερα

INSPIRE-A Mask (without hatch)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

QS II S-Face mask (with S-breathing valve, first breath version)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

QS II S-ESA Face mask (with S-ESA breathing valve)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

QS II S-PE Face mask (with S-PE breathing valve)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

QS II S-N Face mask (with S-N Breathing valve)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

QS II S-Face Mask (version for Helmet Adapter)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Spiromatic Face Mask with Breathing Valve

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Πλυντήριο Αναπνευστικών Συσκευών

Solo Rescue

Τα τελευταία 10 χρόνια, στη Σουηδία έχουν εισαχθεί ορισμένα μέτρα ασφάλειας για τη μείωση της έκθεσης των πυροσβεστών στα σωματίδια καύσης. Το πιο σημαντικό μέτρο ήταν η μείωση του χρόνου κατά τον οποίο οι πυροσβέστες φορούν στολές και χειρίζονται μολυσμένο εξοπλισμό, μετά από επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν κατάδυση σε καπνό.

Περισσότερα

Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής

Spiroscape Emergency Escape Breathing Device (EEBD)

Spiroscape Emergency Escape Breathing Device (EEBD).There cannot be a simpler unit than the Spiroscape.

Περισσότερα

Ocenco M-20.2 Emergency Escape Breathing Device (EEBD)

The Ocenco M-20.2 compressed oxygen EEBD (Emergency Escape Breathing Device) provides up to 32 minutes of protection.
The Ocenco M-20.2 EEBD can be donned in seconds; simply unlatch the case, pull out the unit, and insert the mouthpiece and nose clip.

Περισσότερα

Ocenco EBA6.5 Emergency Escape Breathing Apparatus

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Φιάλες αναπνεύσιμου αέρα

Composite Cylinders - Aluminium Liner

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Spirolite Cylinders (Full Composite Cylinders)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Steel Cylinders

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Συστήματα επικοινωνίας

SpiroCom - Voice Communication System - SPIROCOM XXL

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SpiroCom - Voice Communication System - SPIROCOM XL

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SpiroCom - Voice Communication System - SPIROCOM L

SpiroCom is an entirely new compact voice communication system built to handle the tough conditions that can characterize the site of a fire. 

Περισσότερα

SpiroCom - Voice Communication System - RAI ADAPTER

SpiroCom is an entirely new compact voice communication system built to handle the tough conditions that can characterize the site of a fire.

Περισσότερα

SpiroCom - Voice Communication System - GRA ADAPTER

SpiroCom is an entirely new compact voice communication system built to handle the tough conditions that can characterize the site of a fire.

Περισσότερα

SpiroCom - Voice Communication System - TWR ADAPTER

SpiroCom is an entirely new compact voice communication system built to handle the tough conditions that can characterize the site of a fire.

Περισσότερα

Spirolink Telemetry System

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Εξαρτήματα

SCBA Accessories - SUPERPASS II

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SCBA Accessories - REVITOX RESCUE MASK

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SCBA Accessories - FILTER

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SCBA Accessories - CYLINDER QUICK COUPLING

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SCBA Accessories - EVAC EVACUATION HOOD

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SCBA Accessories - EMERGENCY AIR SUPPLY EQUIPMENT (E.A.S.E.)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SCBA Accessories - CYLINDER COVER

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Συστήματα εξωτερικής παροχής αέρα

Spiroline Medium Pressure (MP)-Airline System

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Spiroline High Pressure (HP) - Airline System

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

© 2017 Etcetera. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics with .