Προστασία αναπνοής - Αναπνευστικές συσκευές

Αναπνευστικές συσκευές

Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής

Φιάλες αναπνεύσιμου αέρα

Συστήματα επικοινωνίας

Εξαρτήματα

Συστήματα εξωτερικής παροχής αέρα

Αναπνευστικές συσκευές

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // INCURVE

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // INCURVE-E (with digital display)

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS 

INCURVE-E (with digital display)

Περισσότερα

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // INCURVE-R (with reserve air warning)

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS

INCURVE-R  (with reserve air warning)

Περισσότερα

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // SPIROGUIDE II

SPIROGUIDE II combines the latest electronic developments, a new harness concept and the proven performance of the Interspiro pressure regulator and breathing valve.

Περισσότερα

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // QS II

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // QS II-R SCBA

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS // SPIROMATIC 90 U

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

INSPIRE-H Mask (with ambient air hatch)

INSPIRE-H Mask (with ambient air hatch).The moment the apparatus is to be activated, you simply press the hatch.

Περισσότερα

INSPIRE-A Mask (without hatch)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

QS II S-Face mask (with S-breathing valve, first version)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

QS II S-ESA Face mask (with S-ESA breathing valve)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

QS II S-PE Face mask (with S-PE breathing valve)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

QS II S-N Face mask (with S-N Breathing valve)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

QS II S-Face Mask (version for Helmet Adapter)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Spiromatic Face Mask with Breathing Valve

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής

Spiroscape Emergency Escape Breathing Device (EEBD)

Spiroscape Emergency Escape Breathing Device (EEBD).There cannot be a simpler unit than the Spiroscape.

Περισσότερα

Ocenco M-20.2 Emergency Escape Breathing Device (EEBD)

The Ocenco M-20.2 compressed oxygen EEBD (Emergency Escape Breathing Device) provides up to 32 minutes of protection.
The Ocenco M-20.2 EEBD can be donned in seconds; simply unlatch the case, pull out the unit, and insert the mouthpiece and nose clip.

Περισσότερα

Ocenco EBA6.5 Emergency Escape Breathing Apparatus

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Φιάλες αναπνεύσιμου αέρα

Composite Cylinders - Aluminium Liner

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Spirolite Cylinders (Full Composite Cylinders)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Steel Cylinders

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Συστήματα επικοινωνίας

SpiroCom - Voice Communication System - SPIROCOM XXL

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SpiroCom - Voice Communication System - SPIROCOM XL

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SpiroCom - Voice Communication System - SPIROCOM L

SpiroCom is an entirely new compact voice communication system built to handle the tough conditions that can characterize the site of a fire. 

Περισσότερα

SpiroCom - Voice Communication System - RAI ADAPTER

SpiroCom is an entirely new compact voice communication system built to handle the tough conditions that can characterize the site of a fire.

Περισσότερα

SpiroCom - Voice Communication System - GRA ADAPTER

SpiroCom is an entirely new compact voice communication system built to handle the tough conditions that can characterize the site of a fire.

Περισσότερα

SpiroCom - Voice Communication System - TWR ADAPTER

SpiroCom is an entirely new compact voice communication system built to handle the tough conditions that can characterize the site of a fire.

Περισσότερα

Spirolink Telemetry System

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Εξαρτήματα

SCBA Accessories - SUPERPASS II

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SCBA Accessories - REVITOX RESCUE MASK

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SCBA Accessories - FILTER

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SCBA Accessories - CYLINDER QUICK COUPLING

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SCBA Accessories - EVAC EVACUATION HOOD

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SCBA Accessories - EMERGENCY AIR SUPPLY EQUIPMENT (E.A.S.E.)

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

SCBA Accessories - CYLINDER COVER

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Συστήματα εξωτερικής παροχής αέρα

Spiroline Medium Pressure (MP)-Airline System

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Spiroline High Pressure (HP) - Airline System

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

© 2017 Etcetera. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics with .