Μάσκες ολοκλήρου προσώπου και βαλβίδες αναπνοής (2α στάδια)

Divator Full Face Masks

Divator Full Face Masks.Our best-known diving product is the DIVATOR FULL FACE MASK (also known as the 'AGA mask')is the World's most sold full-face mask. High air flow capacity and low breathing resistance increases the divers performance and endurance

Περισσότερα

Divator Hatch Ambient Breathing Valve

Divator Hatch Ambient Breathing Valve

Περισσότερα

Divator Hud Heads Up Display

Divator Hud Heads Up Display

Περισσότερα

Accessory Rail System for Divator Full Face Mask

Accessory Rail System for Divator Full Face Mask

Περισσότερα

Ρυθμιστές (1ο στάδιο)

Divator RS4 Regulator

Interspiro's RS4 regulator - 2-PORT SCUBA (DRY SUIT/BC)

Περισσότερα

Divator MKII Regulator

DIVATOR MKII is designed to endure extreme temperatures and is proven by years of trouble free use by professional divers from the arctic to the equator. The easy-to-read pressure gauge and the regulator are approved for use in cold waters.

Περισσότερα

Divator MKIIΙ Regulator

Interspiro's MKII and MKIII regulators have extremely high flow capacity.

Περισσότερα

Φιάλες αναπνεύσιμου αέρα

Divator Lite Diving Cylinder System

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

Divator Steel Cylinders

DIVATOR Lite improves ergonomics and simplify logistics combined with excellent balance and neutral buoyancy in the water

Περισσότερα

Ρυθμιστές πλευστότητας

Divator Rescue BC

The Divator BC's or harnesses all have quick connection for attaching the cylinders and also holders for the regulator unit, allow the diver to put the equipment on rapidly and easy.

Περισσότερα

Divator BCW Wing Type Buoyancy Compensator

The Divator BC's or harnesses all have quick connection for attaching the cylinders and also holders for the regulator unit, allow the diver to put the equipment on rapidly and easy.

Περισσότερα

Divator Harness

The Divator BC's or harnesses all have quick connection for attaching the cylinders and also holders for the regulator unit, allow the diver to put the equipment on rapidly and easy.

Περισσότερα

Παροχή επιφανείας

Divator DP1 Surface Supply

The DIVATOR DP1 surface supply hose provides a truly light weight and portable surface supply. No need for manual adjustment of pressure for various depths which relieves the attendant's work load.

Περισσότερα

Σύστημα ενσύρματης επικοινωνίας

Ibsophone Diving Communication

Μanufacturer: Interspiro

Περισσότερα

© 2017 Etcetera. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics with .