Κατηγορία @WORK

Η κατηγορία @WORK περιλαμβάνει την κορυφαία σειρά Stronghold® Range, ιδανική για την ασφάλεια αποθηκών, containers ή ακριβών μηχανημάτων.

Η σειρά απαρτίζεται από κλειδαριές για εργαλειοθήκες, γκαράζ, πόρτες, εξοχικά, αποθήκες, φορτηγά, σκάφη κ.ά.

Επιλέξτε @WORK γιατί είναι:

-Βαρέως τύπου

-Ακριβείας

-Υπεραθεκτικές

-Δοκιμασμένες στην διάβρωση και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

-Εγγύηση 10 χρόνια

-Αντικλεπτικές

Επίπεδο Ασφαλείας : Μέγιστο 7-10

Σειρές :

Stronghold Key (Open/Close/Long Shackle) | Stronghold Combi (Open/Close/Long Shackle)

Warrior Key (Open/Close/Long Shackle) | Warrior Combi (Open/Close/Long Shackle)

SHCB Combination | CBW85 | Padbars & high security hasps | High security chains | Key safes.

Κλειδαριές Ασφαλείας Επαγγελματικές

Κατηγορία @WORK

Stronghold SS80 Range

Λουκέτο υψηλής αντοχής, συμπαγές, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα, κατάλληλο για ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 10

Περισσότερα

Stronghold SS65 Range

Λουκέτο υψηλής αντοχής, συμπαγές, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 10

Περισσότερα

Stronghold SS50 Range

Λουκέτο υψηλής αντοχής, συμπαγές, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 9

Περισσότερα

Marine Range - Stainless Shackle

Λουκέτα υψηλής αντοχής, συμπαγή, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα. Λουκέτα ειδικά για ναυτιλιακή χρήση, που αντέχουν στο νερό, στην διάβρωση και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 8

Περισσότερα

Stronghold Key - Open Shackle Range - Solid Steel

Λουκέτα υψηλής αντοχής, συμπαγή, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Λουκέτα με ανοιχτό κρίκο. Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 8-10

Περισσότερα

Stronghold Key - Close Shackle Range - Solid Steel

Λουκέτα υψηλής αντοχής, συμπαγή, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Λουκέτα με κλειστό κρίκο.Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 8-10

Περισσότερα

Stronghold Key - Long Shackle Range - Solid Steel

Λουκέτα υψηλής αντοχής, συμπαγή, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Λουκέτα με μακρύ κρίκο.Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 8-10

Περισσότερα

Stronghold SS50 Combi - Open & Close Shakle

Λουκέτο υψηλής αντοχής, με συνδυασμό, συμπαγές, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα, κατάλληλο για ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 8

Περισσότερα

Warrior Key - Open Shackle Range - Boron Steel

Λουκέτα υψηλής αντοχής, συμπαγή, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Λουκέτα με ανοιχτό κρίκο.Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 6-8

Περισσότερα

Warrior Key - Close Shackle Range - Boron Steel

Λουκέτα υψηλής αντοχής, συμπαγή, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Λουκέτα με κλειστό κρίκο.Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 7-9

Περισσότερα

Warrior Key - Long Shackle Range - Boron Steel

Λουκέτα υψηλής αντοχής, συμπαγή, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Λουκέτα με κλειστό κρίκο.Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 6-8

Περισσότερα

Warrior Combi - Open Shackle Range - Boron Steel

Λουκέτα υψηλής αντοχής, συμπαγή, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Λουκέτα με ανοιχτό κρίκο. Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 6-8

Περισσότερα

Warrior Combi - Close Shackle Range - Boron Steel

Λουκέτα υψηλής αντοχής, συμπαγή, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Λουκέτα με κλειστό κρίκο. Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 7-9

Περισσότερα

Warrior Combi - Long Shackle Range - Boron Steel

Λουκέτα υψηλής αντοχής, συμπαγή, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Λουκέτα με ανοιχτό ψηλό κρίκο. Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 6-8

Περισσότερα

Stronghold SHCB - High Security Recordable Padlocks

Λουκέτο υψηλής αντοχής, συμπαγές, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 9

Περισσότερα

Chain Range

Υψηλής ασφάλειας αλυσίδες, συμπαγής, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 8-10

Περισσότερα

Brackets LB1 and LB2

Αγκύλη και κάλυμα υψηλής αντοχής, συμπαγές,με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Αγκύλη και κάλυμα ασφαλείας. Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 7-8

Περισσότερα

Hasp and staples - No6H and No8

Μάνδαλο υψηλής αντοχής, συμπαγές,με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Μάνδαλο ασφαλείας.Κατηγορία ασφαλείας : Μέτρια 6

Περισσότερα

Hasp and staples - DCH1 & DCL1/DCH1

Μάνδαλο υψηλής αντοχής, συμπαγές,με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Μάνδαλο ασφαλείας. Κατηγορία ασφαλείας : Μέτρια 6

Περισσότερα

DCL Padlock

Λουκέτο υψηλής αντοχής, συμπαγές,με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Κατηγορία ασφαλείας : Μεσαία 6

Περισσότερα

Stronghold WS75

Λουκέτο υψηλής αντοχής, συμπαγές, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 9

Περισσότερα

Warehouse Lock Range

Λουκέτο υψηλής αντοχής, συμπαγές, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 4-7

Περισσότερα

Key Safe - Stronghold

Υψηλής ασφάλειας θυρίδα για κλειδιά ή μικροαντικείμενα, συμπαγής, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Περισσότερα

Key Safe - Keykeep1

Θυρίδα ασφάλειας για κλειδιά ή μικροαντικείμενα.

Περισσότερα

Key Safe - Keykeep2

Θυρίδα ασφαλείας με κουμπιά για κλειδιά ή μικροαντικείμενα.

Περισσότερα

Stronghold HLS50

Σύρτης υψηλής αντοχής, συμπαγής, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Σύρτης ασφαλείας. Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 9

Περισσότερα

Stronghold STH1/ STH2

Σύρτης υψηλής αντοχής, συμπαγής, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Σύρτης ασφαλείας. Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 9-10

Περισσότερα

Euro versions-body only Range - Solid Steel

Λουκέτα υψηλής αντοχής, συμπαγή, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα.

Λουκέτα με αποσπώμενο αφαλό. Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 8-10

Περισσότερα

SS50P5 Solid Steel - Open Shackle

Λουκέτο υψηλής αντοχής, συμπαγές, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα, κατάλληλο για ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 8

Περισσότερα

SS50CEM Marine - Stainless Steel Shackle

Λουκέτο υψηλής αντοχής, συμπαγές, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα, κατάλληλο για ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 8

Περισσότερα

CBW 85, SHCB High Security Recordable Padlocks

Λουκέτα συνδυασμού, υψηλής αντοχής, συμπαγή, με σώμα από επισκληρυμένο χάλυβα, κατάλληλα για ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες.

Κατηγορία ασφαλείας : Υψηλή 6-7

Περισσότερα

Combi 4, Combi-Bolt5, Patented combination locking bolt

Ένα μοναδικό προγραμματιζόμενο μάνδαλο υψηλής αντοχής στη διάτρηση, από χυτό σώμα κλειδαριάς με χαλύβδινο άξονα.

Κατηγορία ασφαλείας : Βασική 4

Περισσότερα

© 2017 Etcetera. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics with .