Πλυντήριο Αναπνευστικών Συσκευών

Solo Rescue

Τα τελευταία 10 χρόνια, στη Σουηδία έχουν εισαχθεί ορισμένα μέτρα ασφάλειας για τη μείωση της έκθεσης των πυροσβεστών στα σωματίδια καύσης. Το πιο σημαντικό μέτρο ήταν η μείωση του χρόνου κατά τον οποίο οι πυροσβέστες φορούν στολές και χειρίζονται μολυσμένο εξοπλισμό, μετά από επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν κατάδυση σε καπνό.

Περισσότερα

© 2017 Etcetera. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics with .