ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

Ειδικά σετ σωληνίσκων

Η γρήγορη αξιολόγηση δυνητικών κινδύνων που προκύπτουν από πυρκαγιές, ατυχήματα και άλλες καταστροφές επιτυγχάνεται με τα ειδικά σετ σωληνίσκων.

Ειδική βαθμονόμηση επιτρέπει τη χρήση των περισσότερων σετ σωληνίσκων με μόνο δύο αντλήσεις. Για να εξασφαλιστεί γρήγορη και απλή ανάγνωση, μόνο δύο προειδοποιητικά σημάδια βρίσκονται εκτυπωμένα επί των σωληνίσκων.

Ένα τρίτο σημάδι "ETW" βρίσκεται πρόσφατα εκτυπωμένο στους σωληνίσκους. Το ETW σημαίνει "Einsatztoleranzwert-Σημείο ανοχής" σύμφωνα με τη γερμανική πυροσβεστική οδηγία vfdb 10/01 [03/03].

Η οδηγία σημαίνει οτι σε περίπτωση συγκέντρωσης πάνω από το σημείο ETW για περισσότερες από 4 ώρες, απαιτείται η χρήση συσκευών προστασίας αναπνοής. Το σημείο ETW έχει καθοριστεί για 33 χημικές ουσίες.

Photo Gallery


Επιστροφή στην κατηγορία
© 2017 Etcetera. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics with .