ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

Σωληνίσκοι ελέγχου ποιότητας αναπνεύσιμου αέρα

Airtester HP, MP and Detector Tubes

Σε συνδυασμό με το Airtester HP [υψηλής πίεσης 200 bar και 300 bar] ή το Airtester MP [μέση πίεση μέχρι 10 bar; 145 psi] οι σωλήνες ανίχνευσης HP και MP χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της καθαρότητας του αναπνευστικού αέρα που παρέχεται από συμπιεστές, κυλίνδρους πίεσης ή γραμμές αέρα μεσαίας πίεσης.

Οι σωλήνες ανίχνευσης HP και MP μπορούν να υποδείξουν γρήγορα και ποσοτικά τη συγκέντρωση υδρατμών, ελαίου, διοξειδίου του άνθρακα, μονοξειδίου του άνθρακα, αζώτου σύμφωνα με τις ποιοτικές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου DIN EN 12021 [01/99].

Photo Gallery


Επιστροφή στην κατηγορία
© 2017 Etcetera. All Rights Reserved.
Powered by cybertechnics with .